AH  Achim & Hubbe

 

   Titel                                                             Text                                 
 A Bissle Geiz isch geil Hubert Leist
 Ädeka  Berti-Jo Müller, Hubert Leist
 Auf mei´m Bagger ben i König  Hubert Leist

 Besser a Glatze, als gar koine Hoar´

 Hubert Leist

 Daimler-Lied Hubert Leist
 Des mog i net Hubert Leist
 Des kosch Du mir net verbiada Hubert Leist
 Dr´Bauch muaß weg Hubert Leist
 Dr´Sound von Lensa Hubert Leist
 Du i hab di gern Hubert Leist
 Du ond i Hubert Leist
 Dua dia Schuah ra Hubert Leist
 En´ma schwäbischa Verei´  Hubert Leist

 Früher war älles besser

 Hubert Leist

 Haidanai Hubert Leist
 Hallo Frau Nägele Hubert Leist
 Heut´isch was los
 Hubert Leist
 Hier em Schwobaländle Hubert Leist
 I ben a Wanderer Hubert Leist
 I ben en Vegetarier
 Hubert Leist
 I ben dr´Boss  Hubert Leist
 I ben oifach de Bescht´ Hubert Leist
 I gang no net hoim Hubert Leist
 I han mi 1000 Mole g´woga Hubert Leist
 I han d´Maschee scho butzt W. A stor, Hubert Leist
 I ko auf fremde Klos net bamba Hubert Leist
 I mog koin Spinat Hubert Leist
 I will hoim noach Schwäbisch Gmend Hubert Leist
 I woiß oifach älles Hubert Leist
 Kalta-Feld-Romtreiber Hubert Leist

 Kehrwoch´

 Hubert Leist

 Kenner trengat Württaberger

 Hubert Leist

 Koi Zeit Hubert Leist
 Lass laufa Hubert Leist
 Lass se schwätza Hubert Leist
 Liebe macht blend Hubert Leist

 Luftbomb´

 Hubert Leist
 Mädle komm´doch rei Hubert Leist

 Männerschnupfen

 Hubert Leist

 Maultaschen-Lied

 Hubert Leist

 Mei Mole isch a Loale 

 

 Hubert Leist
 Mei Paula aus Faxafeld Hubert Leist
 Mir liabet des Leba Hubert Leist
 Mir sen zwoi Schwoba Hubert Leist
 Morgens Fango - abends Tango
 Hubert Leist
 Mr woiß es net Hubert Leist
 Neue Schuah
 Hubert Leist
 Nix Am-o(h)re  Hubert Mair
 No net hudla

 Hubert Leist

 Nur mit dir will i leba Hubert Leist
 Nylonschdrempf ond Schdecklesschuah Hubert Leist
 Paula Berti-Jo Müller
 Rutsch mr´doch da Buggl nonder Berti-Jo Müller
 Scharf war des Zeug! Hubert Leist
 Schdomba saufa Hubert Leist
 Schlupf hald a Bissle an mi noa  Hubert Leist

 Schorle-Song

 Schwoba-Hymne

 Hubert Leist

 R & R

 Schwobamädle Hubert Leist
 Setz de her Hubert Leist 
 Straßdorfer Heimatlied Hubert Leist 
 Urlaub em Robinson-Club Hubert Leist
 Wann isch endlich Wochenende Hubert Leist
 Wenn i net schlofa ko Hubert Leist
 Wieder dr´hoim em Schwobaland Berti-Jo Müller